Content library, Utilizarea content library, Utilizarea conţinutului – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 591

Advertising
background image

Română - 

ConTenT liBrary

utilizarea Content Library

Content Library vă permite să vă bucuraţi de o varietate de conţinut pe televizorul dvs. Puteţi să

utilizaţi conţinutul implicit stocat în memoria televizorului sau vă puteţi bucura de conţinut nou

utilizând un dispozitiv USB.

utilizarea butoanelor telecomenzii în meniul Content Library

Buton

operaţii

▲/▼/◄/►

Deplasaţi cursorul şi selectaţi un element.

enTerE

Selectaţi elementul selectat curent.

reTurn

Reveniţi la meniul anterior.

eXiT

Opriţi funcţia curentă şi reveniţi la meniul principal

Content Library.

< P >

Opriţi modul

Content Library şi reveniţi la modul TV.

Butoane colorate

Butoanele funcţionale sunt descrise la pagina corespunzătoare.

Y / MuTe

Vă permite să controlaţi volumul conţinutului redat.

CONTENT LIBRARY INCLUDE TEXT, GRAFICĂ, IMAGINI, MULTIMEDIA ŞI ALTE MATERIALE ÎN SCOPURI EXCLUSIV

INFORMATIVE ŞI PROMOŢIONALE. MATERIALELE DIN CONTENT LIBRARY AU FOST MODIFICATE ŞI CONTINUĂ SĂ FIE

REVIZUITE ŞI ACTUALIZATE. ESTE POSIBIL CA MATERIALELE DIN CONTENT LIBRARY SĂ NU FIE POTRIVITE PENTRU

TOATE TIPURILE DE AUDIENŢE.

INFORMAŢIILE DIN CONTENT LIBRARY SUNT FURNIZATE ‘CA ATARE’. DEŞI INFORMAŢIILE CARE VĂ SUNT

FURNIZATE ÎN CONTENT LIBRARY SUNT OBŢINUTE SAU COMPILATE DIN SURSE PE CARE LE CONSIDERĂM

CREDIBILE, SAMSUNG NU POATE GARANTA ŞI NU GARANTEAZĂ PRECIZIA, VALABILITATEA, OPORTUNITATEA SAU

INTEGRALITATEA

INFORMAŢIILOR SAU DATELOR CARE VĂ SUNT PUSE LA DISPOZIŢIE PENTRU UN SCOP SPECIFIC. ÎN NICIO

CIRCUMSTANŢĂ, INCLUSIV NEGLIJENŢĂ, SAMSUNG NU VA FI CONSIDERATĂ RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT

SAU CULPĂ, PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PE CALE

DE CONSECINŢĂ, NICI PENTRU ONORARIILE ŞI CHELTUIELILE CU AVOCAŢII SAU PENTRU ORICE ALTE DAUNE

SURVENITE ÎN INDIFERENT CE MOD DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE INFORMAŢIE CONŢINUTĂ SAU CU UTILIZAREA

BIBLIOTECII DE CONŢINUT, CHIAR DACĂ A FOST AVIZATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE

DAUNE.

utilizarea conţinutului

Vă puteţi bucura de conţinutul stocat în memoria televizorului.

Pentru a reveni la meniul principal

Content Library, apăsaţi pe butonul eXiT.

Afişajul pentru volum nu apare, dar puteţi modifica volumul.

galerie

Această funcţie redă o expunere de diapozitive cu imagini de înaltă rezoluţie şi muzică de fond,

producând diverse atmosfere. Utilizând funcţia Galerie a televizorului, puteţi schimba atmosfera

din locuinţa dvs.

Drepturile de autor pentru conţinutul

galerie şi pentru toate aspectele legate de acesta sunt

rezervate de

TimeSpace, Inc.

Apăsaţi butonul

enTerE pentru a întrerupe temporar expunerea de diapozitive şi

apăsaţi, de asemenea, butonul

enTerE pentru a relua expunerea de diapozitive.

Apăsaţi butonul

info pentru a afişa informaţii despre fotografia selectată. (Acestea nu sunt afişate dacă fotografia nu dispune

de informaţii.)

Gătit

Puteţi vizualiza diverse reţete şi apoi le puteţi urma cu uşurinţă, pas cu pas. Bucuraţi-vă de acest conţinut care vă va oferi idei

excelente pentru gătit.

Reţetele introduse în conţinutul

Gătit de pe televizorul Samsung sunt bazate pe reţete publicate de Anness Publishing.

Drepturile de autor pentru conţinutul

Gătit şi pentru toate aspectele legate de acesta sunt rezervate de Practical Pictures.

¦

¦

N
N

N

N

N

N
N

R Reven. e Ieşire

Galerie

Galerie

Gătit

Joc

Copii

Fitness

R Reven. e Ieşire

Galerie

Galerie

Gătit

Joc

Copii

Fitness

BN68-02325B-04Rum.indb 49

2009-10-20 �� 3:24:04

Advertising