Картина, Конфигуриране на менюто на картината, Български – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 291: Режим, Разширени настройки

Advertising
background image

Български - 

картиНа

конфигуриране на менюто на картината

режим

Можете да изберете типа картина, който най-пълно съответства на вашите изисквания за

гледане.

Натиснете бутона

ToolS, за да покажете менюто инструменти. Можете да зададете

стандарт на картината и като изберете

инструменти → режим картина.

Динамичен

Избира картината за по-голяма разделителна способност в ярка стая.
Стандарт

Избира картината за оптимален образ в нормална среда.
естествен

Избира картината за оптимален, приятен за гледане образ.

Тази функция не е налична в режим PC.

Филми

Избира картината за гледане на филми в тъмна стая.

Фон. осветл. / контраст / яркост / острота / Цвят / Нюанс (з/Д)

Телевизорът има няколко опции за настройка, които ви позволяват да управлявате

качеството на картината.

Фон. осветл.: Настройва яркостта на фоновото осветление на LCD.

контраст: Регулира нивото на контраста на картината.

яркост: Регулира нивото на яркост на картината

острота: Регулира остротата на очертанията в картината.

Цвят: Регулира цветонасищането на картината.

Нюанс (з/Д): Регулира цветовите нюанси на картината.
В аналоговите

TB, ext., aV режими на PAL системата не може да използвате функцията Нюанс (з/Д).

Когато правите промени в

Фон. осветл., контраст, яркост, острота, Цвят или Нюанс (з/Д), екранното меню ще се

регулира по съответния начин.
В режим PC, можете да променяте само

Фон. осветл., контраст или яркост.

Настройките могат да се задават и съхраняват за всяко външно устройство, което сте свързали към вход на

телевизора.
Енергията, консумирана по време на работа може да се намали значително, ако нивото на яркост на картината се

намали, което ще намали и общите разходи за работа.

разширени настройки

Новите телевизори на Samsung ви позволяват да правите още по-прецизни настройки на

картината от предишните модели.

разширени настройки са налични за Стандарт или Филми режим.
В режим PC, можете да правите промени само в

Динамичен контраст, Гама и

Баланс бяло от елементите на разширени настройки.

Черен тон → изкл. / тъмно / По-тъмен / Най-тъмен

Можете да изберете нивото на черното на екрана, за да регулирате дълбочината.
Динамичен контраст → изкл. / Слабо / Средно / Силно

Можете да регулирате контраста на екрана, така че да осигурите оптималния.
Гама

Можете да регулирате интензитета на основните цветове (червено, зелено, синьо).

¦

T

NN
N

N
N

N

N
N

Режим

: Стандарт

Фоново осветление

: 7

Контраст

: 95

Яркост

: 45

Острота

: 50

Цвят

: 50

Нюанс (З/Д)

: З50/Д50

Допълнителни настройки

Картина

7

U Прем. L Регул. E Вход R Връщ.

Фон. осветл.

Черен тон

: Изкл

Динамичен контраст

: Средно

Гама

: 0

Цветова област

: Естествен

Баланс бяло
Телесен тон

: 0

Подобряване в краищата

: Вкл

U Прем. E Вход R Връщ.

Разширени настройки

BN68-02325B-04Bul.indb 13

2009-10-20 �� 3:16:37

Advertising