Възпроизвеждане на файл с филм – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 317

Advertising
background image

Български - 

възпроизвеждане на файл с филм

възпроизвеждане на файл с филм

1. Натискайте бутона ▼, за да изберете Раздел на списък с файлове.
2. Натиснете бутона ◄ или ► за избор на филмов файл, който да бъде

възпроизведен.

3. Натиснете бутона ∂ (Изпълнение)/eNTerE.

Избраният файл се възпроизвежда.
Избраният файл се показва отгоре, заедно с времето за

възпроизвеждане.
Времето за възпроизвеждане на файл с филм може да бъде показано

като ‘00:00:00’, ако информацията за неговото време за възпроизвеждане

не бъде намерена в началото на файла.
Може да гледате съществуващи игрови мултимедийни файлове, но функцията за игра не се поддържа.

Поддържани формати субтитри

име

разширение на файлове

Формат

MPEG-4 базиран на времето текст

.ttxt

XML

SAMI

.smi

HTML

SubRip

.srt

базиран на стринг

SubViewer

.sub

базиран на стринг

Micro DVD

.sub или .txt

базиран на стринг

Поддържани видео формати

разширение на

файлове

контейнер

видео декодер

аудио кодек

разделителна

способност

*.avi

AVI

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.mkv

MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.asf

ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

WMA

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.wmv

ASF

VC1

WMA

1920x1080

*.mp4

MP4

(SMP4)

H.264 BP / MP / HP

MP3

ADPCM

AAC

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

XVID

1920x1080

*.3gp

3GPP

H.264 BP / MP / HP

ADPCM

AAC

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

*.vro

VRO

VOB

MPEG2

AC3

MPEG

LPCM

1920x1080

MPEG2

1920x1080

*.mpg

*.mpeg

PS

MPEG1

AC3

MPEG

LPCM

1920x1080

MPEG2

1920x1080

*.ts

*.tp

*.trp

TS

MPEG2

AAC

MP3

1920x1080

H.264

1920x1080

VC1

1920x1080

¦

N
N

N

N

N

N

E Пауза ◀ ▶ Скок T Инструменти R Връщ.

SUM

ABC.avi

00:00:01 / 00:05:30

3/37

BN68-02325B-04Bul.indb 39

2009-10-20 �� 3:17:05

Advertising