Αντιμετώπιση προβλημάτων – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 273

Advertising
background image

Ελληνικά - 

αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την τηλεόραση, ανατρέξτε πρώτα σε αυτή τη λίστα. Αν δεν έχει εφαρμογή καμία από αυτές τις

συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε την τοποθεσία ‘www.samsung.com’ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο

Support ή επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό κέντρο στη λίστα της τελευταίας σελίδας.

Πρόβλημα

λύση

Ποιότητα εικόνας

Πρώτα από όλα, εκτελέστε το

Δοκιμή εικόνας για να επιβεβαιώσετε ότι η τηλεόραση

εμφανίζει σωστά τη δοκιμαστική εικόνα.

Μεταβείτε στο

MeNU - Υποστήριξη - αυτοδιάγνωση - Δοκιμή εικόνας

Αν η δοκιμαστική εικόνα εμφανίζεται σωστά, η κακή εικόνα ενδέχεται να προκαλείται από

την πηγή ή το σήμα.

Η τηλεοπτική εικόνα δεν είναι

τόσο καλή όσο φαινόταν στο

κατάστημα.

Αν έχετε αναλογικό δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, αναβαθμίστε τον.

Χρησιμοποιήστε καλώδια HDMI ή σήματος συνιστωσών για την απόδοση ποιότητας εικόνας HD.
Συνδρομητές καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης: Δοκιμάστε σταθμούς HD (Υψηλής

ευκρίνειας) από τη λίστα καναλιών.
Σύνδεση με κεραία: Δοκιμάστε σταθμούς HD αφού εκτελέσετε Αυτόματο

προγραμματισμό.

Πολλά κανάλια HD μετατρέπονται από περιεχόμενο SD (Τυπική ευκρίνεια).

Προσαρμόστε την ανάλυση εξόδου βίντεο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής

τηλεόρασης σε 1080i ή 720p.
Επιβεβαιώστε ότι παρακολουθείτε τηλεόραση από την ελάχιστη συνιστώμενη

απόσταση, με βάση το μέγεθος και την ευκρίνεια του σήματος που προβάλλεται.

N

Η εικόνα είναι παραμορφωμένη:

εμφάνιση, μικρών τετραγώνων,

κουκκίδων, πίξελ.

Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της

εικόνας, ειδικά σε εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως σπορ και ταινίες δράσης.
Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας από χαμηλό επίπεδο ή κακή

ποιότητα σήματος. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα της τηλεόρασης.

Εσφαλμένα χρώματα ή απουσία

χρωμάτων με σύνδεση σήματος

συνιστωσών.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σήματος συνιστωσών είναι συνδεδεμένα στις σωστές

υποδοχές. Εσφαλμένες ή χαλαρές συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα

με τα χρώματα ή να εμφανίζεται κενή η οθόνη.

Κακά χρώματα ή φωτεινότητα.

Προσαρμόστε τις επιλογές

Εικόνα στο μενού της τηλεόρασης. (Τρόπος λειτουργίας

Εικόνα, Χρώμα, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια)

Προσαρμόστε την επιλογή

Εξ/ση Ενέργειας στο μενού Εγκατάσταση.

Δοκιμάστε την επαναφορά εικόνας για προβολή της προεπιλεγμένης ρύθμισης εικόνας.

(Μεταβείτε στο

MeNU - Εικόνα - Επαναφορά εικόνας)


Διακεκομμένη γραμμή στην άκρη

της οθόνης.

Αν το μέγεθος της εικόνας έχει ρυθμιστεί σε

Σε πλήρη οθόνη, αλλάξτε το σε 16:9.

Αλλάξτε την ανάλυση του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης.


Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη, μόνο

με είσοδο AV (σύνθετου σήματος).

Συνδέστε το καλώδιο βίντεο (κίτρινο) στην πράσινη υποδοχή της εισόδου σήματος

συνιστωσών 1 της τηλεόρασης.

Η εικόνα παγώνει ή

παραμορφώνεται κατά την

αλλαγή καναλιών ή καθυστερεί η

εμφάνιση της εικόνας.

Αν είναι συνδεδεμένος ένας δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης, δοκιμάστε να κάνετε

επαναφορά του δέκτη. (Επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και περιμένετε να γίνει

εκκίνηση του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 20 λεπτά.)
Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε 1080i ή 720p.

Ποιότητα ήχου

Πρώτα από όλα, εκτελέστε το

Δοκιμή ήχου για να επιβεβαιώσετε ότι ο ήχος της

τηλεόρασης ακούγεται σωστά.

Μεταβείτε στο

MeNU - Υποστήριξη - αυτοδιάγνωση - Δοκιμή ήχου

Αν ο ήχος είναι εντάξει, τα προβλήματα ήχου ενδέχεται να προκαλούνται από την πηγή ή το σήμα.

Δεν ακούγεται ήχος ή πολύ

χαμηλή ένταση ήχου στη μέγιστη

ρύθμιση ήχου.

Ελέγξτε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην

τηλεόραση και, στη συνέχεια, προσαρμόστε ανάλογα την ένταση ήχου της τηλεόρασης.

Η εικόνα είναι καλή αλλα δεν

ακούγεται ήχος.

Ρυθμίστε την επιλογή

Επιλογή ηχείου σε ηχείο TV από το μενού ήχου.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου της εξωτερικής συσκευής είναι συνδεδεμένα στις

σωστές υποδοχές εισόδου ήχου της τηλεόρασης.
Ελέγξτε την επιλογή εξόδου ήχου της συνδεδεμένης συσκευής. (Παράδειγμα: Ενδέχεται

να χρειαστεί να αλλάξετε την επιλογή ήχου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε

HDMI, αν έχετε συνδέσει ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.)
Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο DVI σε HDMI, απαιτείται ένα ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
Αν ρυθμίζετε την ένταση ήχου σε υψηλότερη τιμή από 30, απενεργοποιήστε τη

λειτουργία SRS.
Αφαιρέστε το βύσμα από την υποδοχή ακουστικών (αν διατίθεται στην τηλεόραση).Ακούγεται θόρυβος από τα ηχεία.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο βίντεο δεν έχει

συνδεθεί σε μια είσοδο ήχου.
Για τις συνδέσεις με καλώδιο/κεραία, ελέγξτε την ισχύ του σήματος. Το χαμηλό επίπεδο

σήματος ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση του ήχου.

¦

BN68-02325B-04Gre.indb 61

2009-10-20 �� 3:15:56

Advertising