Prehrávanie súboru s filmom – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 515

Advertising
background image

Slovenčina - 

Prehrávanie súboru s filmom

Prehrávanie súboru s filmom

1. Stlačením tlačidla ▼ zvoľte časť zoznamu súborov.
2. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► zvoľte súbor s filmom, ktorý chcete prehrať.
3. Stlačte tlačidlo ∂ (Prehrať) / eNTeRE.

Prehrá sa zvolený súbor.
Zvolený súbor sa zobrazí na hornej strane spolu s časom prehrávania.
Trvanie prehrávania súboru s filmom sa môže zobraziť v tvare ‘00:00:00’, ak

sa na začiatku súboru nenájdu informácie o čase prehrávania.
Môžete sledovať vzrušujúce herné multimediálne súbory, ale funkcia hrania sa

nepodporuje.

Podporované formáty tituliek

Názov

Prípona súboru

Formát

MPEG-4 text na báze času

.ttxt

XML

SAMI

.smi

HTML

SubRip

.srt

na báze reťazcov

SubViewer

.sub

na báze reťazcov

Micro DVD

.sub alebo .txt

na báze reťazcov

Podporované formáty videa

Prípona súboru

Zásobník

Video dekodér

audio kodek

Rozlíšenie

*.avi

AVI

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.mkv

MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.asf

ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0

MP3

AC3

LPCM

ADPCM

WMA

720x576

XviD

1920x1080

H.264 BP / MP / HP

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

Motion JPEG

800x600

*.wmv

ASF

VC1

WMA

1920x1080

*.mp4

MP4

(SMP4)

H.264 BP / MP / HP

MP3

ADPCM

AAC

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

XVID

1920x1080

*.3gp

3GPP

H.264 BP / MP / HP

ADPCM

AAC

1920x1080

MPEG4 SP / ASP

1920x1080

*.vro

VRO

VOB

MPEG2

AC3

MPEG

LPCM

1920x1080

MPEG2

1920x1080

*.mpg

*.mpeg

PS

MPEG1

AC3

MPEG

LPCM

1920x1080

MPEG2

1920x1080

*.ts

*.tp

*.trp

TS

MPEG2

AAC

MP3

1920x1080

H.264

1920x1080

VC1

1920x1080

¦

N
N
N

N

N

N

E Pozastavenie ◀ ▶ Preskočiť T Nástroje R Návrat

SUM

ABC.avi

00:00:01 / 00:05:30

3/37

BN68-02325B-04Slk.indb 39

2009-10-20 �� 3:22:42

Advertising