Reprodukcija glazbe – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 382

Advertising
background image

Hrvatski - 38

reprodukcija glazbe

reprodukcija glazbene datoteke

1. Pritisnite gumb ▼ kako biste se pomaknuli na odjeljak s popisom datoteka.
2. Pritisnite gumb ◄ ili ► za odabir glazbene datoteke za reprodukciju.
3. Pritisnite gumb ∂ (Reproduciraj)/eNTerE.

Na ovom izborniku prikazane su samo datoteke s MP3 ekstenzijom.

Datoteke s drugim ekstenzijama se ne prikazuju, čak i ako su spremljene na

istom USB uređaju.
Na vrhu je prikazana odabrana datoteka i njeno vrijeme reprodukcije.
Za prilagođavanje jačine zvuka pritisnite gumb za određivanje jačine zvuka

na daljinskom upravljaču. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb

MUTe na daljinskom upravljaču.

Ako je prilikom reprodukcije MP3 datoteka zvuk neobičan, prilagodite

equalizer i SrS TruSurround HD na izborniku

Zvuk. (MP3 datoteka s previše modulacije može uzrokovati probleme u zvuku.)
Trajanje reprodukcije glazbene datoteke možda će se prikazati kao ‘00:00:00’ ako informacija o trajanju nije pronađena na

početku datoteke.
π (Premotavanje unatrag) i µ (Premotavanje unaprijed) ne funkcioniraju tijekom reprodukcije.

Gumbi za upravljanje reprodukcijom glazbe

Gumb

Postupci

eNTerE

Pokreće/pauzira glazbenu datoteku.

Reprodukcija glazbene datoteke

Pauziranje reprodukcije glazbene datoteke

Izlazak iz načina rada reprodukcije i povratak na popis glazbe.

TooLS

Pokretanje raznih funkcija iz izbornika glazbe.

ikona informacija o funkcijama za reprodukciju glazbe

p

Kada se ponavljaju sve datoteke s glazbom u mapi (ili odabrana datoteka). Postavka

način ponavljanja postavljena je na Uklj..

q

Kada se sve datoteke s glazbom u mapi (ili odabrana datoteka) reproduciraju jednom. Postavka

način ponavljanja postavljena je na isklj..

reprodukcija glazbene grupe

1. Pritisnite gumb ▲ kako biste se pomaknuli na odjeljak s načinima sortiranja.
2. Pritisnite gumb ◄ ili ► za odabir standarda za sortiranje.
3. Pritisnite gumb ▼ ili eNTerE kako biste se pomaknuli na odjeljak s popisom grupa.
4. Pritisnite gumb ∂ (Reproduciraj). Započet će reprodukcija datoteka iz odabrane grupe.

alternativni način

1. Odaberite način sortiranja, a zatim u odjeljku s popisom datoteka odaberite datoteke koje se nalaze u željenoj grupi.

Za prelazak na prethodnu/sljedeću grupu pritisnite gumb π (Premotavanje unatrag) ili µ (Premotavanje unaprijed).

2. Pritisnite gumb TooLS.
3. Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali reprod. trenutne grupe, a zatim pritisnite gumb eNTerE.

Reproduciraju se glazbene datoteke u grupi sortiranja, uključujući odabranu datoteku.

reprodukcija odabranih glazbenih datoteka

1. Pritisnite gumb ▼ kako biste se pomaknuli na odjeljak s popisom datoteka.
2. Pritisnite gumb ◄ ili ► za odabir željene glazbene datoteke.
3. Pritisnite žuti gumb.
4. Za odabir više datoteka s filmovima ponovite iznad opisani postupak.

Oznaka c prikazuje se s lijeve strane odabrane glazbene datoteke.
Za poništavanje odabira datoteka pritisnite gumb

TooLS i odaberite Poništi od.sve.

5. Pritisnite gumb ∂ (Reproduciraj)/eNTerE.

Reproducirat će se odabrane datoteke.

¦

N

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N

E Pauza ◀▶ Pret./slj. T Alati R Povratak

SUM

I Love You

HaHaHa

Way

00:00:04 / 00:04:04

3/37

BN68-02325B-04Cro.indb 38

2009-10-20 �� 3:18:21

Advertising