Zvuk, Nastavení televizoru a počítače, Konfigurace nabídky zvuk – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 428: Čeština, Automat. nastavení, Obrazovka, Ekvalizér, Srs trusurround hd → vyp. / zap

Advertising
background image

Čeština - 

Nastavení televizoru a počítače

Přednastavení: Stisknutím tlačítka

SOurCe vyberte režim PC.

automat. nastavení

Funkce automatického nastavení slouží k automatické úpravě video signálů přijímaných

televizorem.
Tato funkce také automaticky vyladí nastavení a upraví hodnoty a pozice frekvencí.

Stiskněte tlačítko

TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Automatické nastavení můžete

také nastavit výběrem možnosti

Nástroje → automat. Nastavení.

Tato funkce nefunguje v režimu DVI-HDMI.

Obrazovka

Hrubý / Jemný

Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění či minimalizace šumu. Pokud není šum

odstraněn doladěním, pak co nejlépe upravte frekvenci (

Hrubý) a proveďte doladění znovu. Po

odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky.
Pozice počítače

Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte svislou pozici obrazovky. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ►

nastavte vodorovnou pozici obrazovky.
Obnovení zobrazení

Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení výrobce.

¦

N

T

N

zvuK

Konfigurace nabídky Zvuk

Režim → Standardní / Hudba / Film / Jasný hlas / Vlastní nastavení

Stiskněte tlačítko

TOOLS. Zobrazí se nabídka Tools. Režim zvuku můžete také nastavit

výběrem možnosti

Nástroje → Zvukový režim.

Standardní: Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

Hudba: Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

Film: Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

Jasný hlas: Zvýrazní hlasy oproti jiným zvukům.

vlastní: Použije vaše vlastní nastavení zvuku.

ekvalizér

Nastavení zvuku lze upravit podle vašich osobních preferencí.

Režim: Vybere režim zvuku z předdefinovaných nastavení.

Stereováha l/R: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Úprava šířky pásma): Pro nastavení úrovně různých šířek frekvenčního pásma.

Obnov.: Slouží k obnovení výchozích hodnot nastavení ekvalizéru.

SRS TruSurround Hd → Vyp. / Zap.

SRS TruSurround HD je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanálového obsahu 5.1 přes dva

reproduktory. TruSurround poskytuje nepřekonatelný virtuální zvukový zážitek prostřednictvím jakéhokoli dvoureproduktorového

přehrávacího systému, včetně vnitřních reproduktorů v televizním přijímači. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

Stiskněte tlačítko

TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Nastavení SRS TruSurround HD můžete také nakonfigurovat

výběrem možnosti

Nástroje → SRS TS Hd.

¦

T
T

Jas

: 45

Ostrost

: 50

Automat. Nastavení

Obrazovka
Pokročilá nastavení
Obraz - možnosti
Resetování obrazu

Obraz

Hrubé

50

Jemné

0

Pozice počítače
Obnovení zobrazení

U Posun. E Zadat R Zpět

Obrazovka

Režim

: Vlastní

Ekvalizér
SRS TruSurround HD

: Vypnuto

Jazyk zvuku

: ----

Formát audio

: ----

Zvukový popis

Automatická hlasitost : Vypnuto
Výběr reproduktoru

: Reproduktory TV

Zvuk

BN68-02325B-04Cze.indb 18

2009-10-20 �� 3:20:03

Advertising