Rešavanje problema – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 669

Advertising
background image

Srpski - 61

rešavanje problema

Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako ne uspete da pronađete odgovor u ovim savetima za rešavanje

problema, posetite Web lokaciju 'www.samsung.com', pa kliknite na Podrška ili se obratite korisničkom centru iz liste na poslednjoj

stranici.

Problem

rešenje

Kvalitet slike

Prvo obavite

Test slike da biste proverili da li televizor ispravno prikazuje test sliku.

Idite u

MenU - Podrška - Samostalna dijagnostika - Test slike

Ako se test slika ispravno prikazuje, moguće je da je uzrok loš kvalitet izvora ili signala.

Slika na televizoru ne izgleda tako

dobro kao u prodavnici.

Ako posedujete analogni kablovski/satelitski uređaj, obavite nadogradnju.

Za prikazivanje slike u HD kvalitetu koristite HDMI ili komponentni kabl.
Kablovska/satelitska pretplata: Pokušajte sa HD (High Definition - Visoka rezolucija)

stanicama iz liste kanala.
Antenska veza: Pokušajte sa HD stanicama nakon obavljanja automatskog

programiranja.

Mnogi HD kanali emituju SD (Standard Definition - Standardna rezolucija) sadržaj

sa povećanom rezolucijom.

Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/Set top box uređaju na 1080i ili 720p.
Proverite da li se nalazite na minimalnoj preporučenoj razdaljini od televizora u

zavisnosti od veličine i rezolucije signala koji se prikazuje.

N


Slika je izobličena: makroblok,

mali blok, tačke, pikselizacija

Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim

scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.
Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. To nije problem sa

televizorom.

Neispravan prikaz boja ili

nedostajuće boje kada se koristi

komponentna veza.

Uverite se da su komponentni kablovi povezani na odgovarajuće priključke.

Neispravno povezivanje može da izazove probleme sa bojama ili prikazivanje praznog

ekrana.

Loš prikaz boja ili osvetljenost.

Podesite

Slika opcije u meniju televizora. (Režim Slika, Boja, Osvetljenje, Oštrina)

Podesite opciju

šted. energije u meniju Podešavanja.

Resetujte podešavanja slike na podrazumevane vrednosti. (Idite u

MenU - Slika -

resetovanje slike)Isprekidana linija na ivicama

ekrana.

Ako je veličina slike postavljena na

Screen Fit, promenite je na 16:9.

Promenite rezoluciju kablovskog/set top box uređaja.


Slika je crno bela samo kada se

koristi AV (kompozitni) ulaz.

Povežite video kabl (žuti) na zeleni komponentni priključak 1 na televizoru.

Slika se zamrzava ili dolazi do

izobličenja prilikom menjanja

kanala ili slika kasni.

Ako je televizor povezan na kablovski uređaj, resetujte uređaj. (Isključite pa ponovo

priključite kabl za napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj pokrene. To može da

potraje do 20 minuta.)
Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.

Kvalitet zvuka

Prvo obavite

Test zvuka da biste proverili da li televizor ispravno reprodukuje zvuk.

Idite u

MenU - Podrška - Samostalna dijagnostika - Test zvuka

Ako se zvuk ispravno reprodukuje, uzrok problema može da bude izvor ili signal.

Nema zvuka ili je jačina zvuka

preslaba na najvećoj vrednosti.

Proverite podešavanje jačine zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan sa

televizorom, a zatim podesite jačinu zvuka na televizoru u skladu sa tim.

Kvalitet slike je dobar, ali nema

zvuka.

Podesite opciju

izaberite zvučnik u meniju za podešavanje zvuka Zvočnik tV-ja.

Proverite da li su audio kablovi sa spoljnog uređaja povezani na odgovarajuće audio

priključke na televizoru.
Proverite opcije za audio izlaz na povezanom uređaju. (npr.: možda će biti potrebno

da audio opciju na kablovskom uređaju postavite na HDMI ako postoji HDMI veza sa

televizorom.)
Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, neophodan je odvojen kabl za zvuk.
Deaktivirajte funkciju SRS ako jačinu zvuka podesite iznad vrednosti 30.
Uklonite utikač iz priključka za slušalice. (ako je dostupan na televizoru)
Buka iz zvučnika.

Proverite kako su poveezani kablovi. Uverite se da video kabl nije povezan na audio

priključak.
Proverite jačinu signala u slučaju antenske/kablovske veze. Nizak kvalitet signala

može da izazove izobličenje zvuka.

¦

BN68-02325B-04Ser.indb 61

2009-10-20 �� 3:25:28

Advertising