Svenska, Varning – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 178

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Svenska

Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna produkten och hur du

använder den. Spara sedan bruksanvisningen – du kan behöva den som referens i

framtiden.

VARNING!

Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller

elstötar.

Tejpa över kontakterna på litiumbatterier för att undvika kortslutning när du kastar

dem, var dessutom noga med att följa de regler som gäller för kassering av batterier.

Håll batterier och andra delar, som kan sväljas borta från småbarn. Om någon

råkar svälja ett föremål måste läkare omedelbart kontaktas.

Ta genast ut batterierna och avbryt användandet om...

 du tappar produkten eller om den utsätts för en mekanisk stöt som gör att höljet

öppnas.

 produkten avger en egendomlig lukt, värme eller rök.

Plocka inte isär. Det finns risk att du får en elstöt om du vidrör en

högspänningskrets inne i produkten.

Advertising