Graf över bländaromfång, Ttl-blixtmätning, Ö vrig inf orma tion – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 229

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Ö

vrig inf

orma

tion

Graf över bländaromfång

Bländaromfånget för makroobjektiv visas på sid. 25 (TTL) och sid. 33 (manuell

blixt). Bländaromfången som beskrivs här gäller för objektiv som inte är

makroobjektiv, eller när avståndet till motivet är stort.

TTL-blixtmätning

Avstånd mellan
blixt och motiv

Linjer för minsta bländare

B

n

d

ar

e

Linjer för största bländare

Linjer för minsta bländare

Linjer för största bländare

I följande steg beskrivs hur du får korrekt bländaromfång när du använder de två

tvillingblixtaggregaten med ett avstånd på 1,5 m mellan blixt och motiv och med

ISO 100.
1 Dra en vertikal linje uppåt från avståndet mellan blixt och motiv tills den når

linjen för den minsta bländaren ().

2 Dra en horisontell linje åt vänster från  tills den når den vertikala ISO-linje

som stämmer med kameran du använder ().

3 Dra en diagonal linje från  snett upp åt vänster. Resultatet är det minsta

bländarvärde som ger en korrekt exponering ().

4 Det högsta bländarvärdet kan du få fram på motsvarande sätt genom

att använda linjen för det högsta bländarvärdet (). Resultatet av båda

uträkningarna ger det användbara bländaromfånget för korrekt exponering

().

I det här fallet skulle du få korrekt exponering genom att ställa kamerans bländare

på ett värde från maximum till f/16.
 De streckade linjerna gäller när du bara använder en tvillingblixt.

Fortsättning på nästa sida

Advertising