Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 204

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Välja bländarvärde när du använder någon annan inställning

än ISO 100, eller om du använder vidvinkelpanel eller diffusor

1 Kontrollera det beräknade acceptabla bländaromfånget under samma

förhållande med ISO 100 med hjälp av tabellen på sid. 26.

2 Med hjälp av tabellen på sid. 27 ser du efter vilken justering du behöver

göra om du använder någon annan inställning än ISO 100, eller om du
använder vidvinkelpanel eller diffusor.

3 Kontrollera det beräknade acceptabla bländaromfånget genom att

använda bländarstegskalan med resultaten från steg 1 och steg 2.

4 Använd resultatet från steg 3 för att få fram det verkliga

bländaromfånget för det aktuella objektivet och välj ett värde inom det
användbara omfånget så att du får ett tillfredsställande resultat.

Exempel: Antag att du använder ett 50mm F2.8 Macro, två tvillingblixtag-

gregat, ingen arm, en förstoring på 1:2 och ISO 200

1 Ta reda på det beräknade acceptabla bländaromfånget när du använder ett

50mm F2.8 Macro, två tvillingblixtaggregat, ingen arm, en förstoring på 1:2 och

ISO 100.

f/8 - f/180 (se tabellen på sid. 26)

2 Med hjälp av tabellen på sid. 27 kontrollerar du vilken justering du måste göra

när du använder ISO 200 och diffusor.

Öka bländarvärdet med +1,5 steg (se tabellen på sid. 27).

3 En ökning av bländarvärdet med +1,5 steg från f/8 ger f/4,5 och en ökning med

+1,5 steg från f/180 ger f/108.

4 Eftersom det verkliga bländaromfånget för ett 50mm F2.8 Macro är f/2,8 - f/32,

ligger den övre gränsen för omfånget f/4,5 - f/108, det vill säga f/108, utanför

vad du kan ställa in. Därför får du som resultat att det användbara omfånget för

tillförlitliga resultat är f/4,5 - f/32.

Advertising