Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 206

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

0

 På vissa kameror utlöses blixten automatiskt i P-läget. I så fall tänds autolampan

på makroblixtaggregatet och det är inte säkert att blixten utlöses om

omgivningen är för ljus.

 Blixtprogrammet i P-läget är avsett för generella motiv, inte makromotiv. När

du tar makrobilder kan skärpedjupet bli väldigt litet. Om bländarvärdet som

kameran ställer in ligger utanför det tillåtna omfånget kan du inte få korrekt

exponering (sid. 25 - 28).

Advertising