Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 198

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)1

Ställ kamerans POWER-omkopplare på ON och välj A- eller

M-läge.

2

Tryck på blixtens ON/OFF-knapp så att blixtens ON-lampa

på kontrollpanelen tänds.

3

Fokusera på motivet och kontrollera förstoringsgraden.

Du kan kontrollera förstoringsgraden med hjälp av förstoringsskalan på

objektivet. (Var förstoringsskalan sitter varierar beroende på objektiv.)

4

Om du använder M-läget ställer du in slutartiden.

Du kan inte välja en slutarhastighet som är snabbare än kamerans

synkhastighet.

5

Välj bländare.

För korrekt bländarvärde, se sid. 25 till 28.

Advertising