Delarnas namn, Makroblixtkontroll – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 182

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Delarnas namn

Makroblixtkontroll

* Vidrör inte direkt.

Ratt för manuell kontroll

av tvillingblixt B (32)

Ratt för manuell kontroll av

tvillingblixt A (32)

Fästpunkter för

kabelvinda (17)

Uttag för

tvillingblixtkabel

(tvillingblixt B) (14) *

Frigöringsknapp för

tvillingblixtkablarna

(15)

Uttag för tvillingblixt

(tvillingblixt A) (14) *

Knapp för att lossa

monteringsfoten (12)

Monteringsfot

Kontrollpanel (7)

Batterilucka (10)

Advertising