Välja bländarvärden för ttl-blixt, G runderna – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 201

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)G

runderna

Fortsättning på nästa sida

Välja bländarvärden för TTL-blixt

 Följande tabeller visar värdena när du använder ISO 100 utan vidvinkelpanel

eller diffusor. För andra ISO-värden, eller om du vill använda vidvinkelpanel

eller diffusor, ställer du in bländarvärdet enligt tabellerna på sid. 27.

 Bländaromfången i tabellerna är beräknade värden. Det objektiv du använder

har sitt eget användbara bländaromfång.

Exempel: Antag att du använder ett 50mm F2.8 Macro med ISO 100, ett

par tvillingblixtaggregat utan arm och med en förstoring på
1:1

 Omfånget acceptabla bländarvärden beräknas vara mellan f/4

till f/90 (se följande tabell).

Å andra sidan är objektivets bländaromfång från f/2,8 till f/32,

så det omfång som går att använda med det här objektivet är

från f/4 till f/32.

 Följande tabeller visar data för vissa objektiv och förstoringsgrader. För övriga

objektiv och förstoringsgrader, se sid. 53.

Advertising