Modelleringsblixt – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 216

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

0

Modelleringsblixt

Du kan använda en kontinuerlig blixt om du vill kontrollera eventuella skuggor i

motivet innan du tar bilden.

Blixten utlöses under två sekunder med 40 blixtar per sekund.

1

Tryck på TTL/M/Testknappen för att tända

modeleringsblixtlampan

.

När du trycker på TTL/M/Testknappen för att växla mellan TTL- och M-

lampan bör du se upp så att det verkligen är rätt lampa som lyser. (På sid. 32

finns information om i vilken ordning de tänds.)

2

Tryck på TEST-knappen (testknapp/knapp för

blixtmodellering).

 Tryck inte på avtryckaren medan blixten är upptagen.

 Styrkan på skuggorna är inte densamma som vid den verkliga tagningen.

 När du använder blixt där det är ljust, om du använder blixt utomhus, eller

om du använder studsblixt, blir skuggorna ljusare vilket gör dem svårare att

verifiera.

Advertising