Egenskaper, Före användning – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 181

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Före användning

Mer information finns i den bruksanvisning som följde med kameran.

Den här blixten är inte dammskyddad, droppvattenskyddad eller

vattentät.

Placera inte den här blixten på någon av följande platser

Använd eller förvara inte den här enheten på följande platser. Det kan leda till

funktionsstörningar.

 Om blixten placeras i direkt solljus, t.ex. på en instrumentbräda eller i närheten

av ett värmeelement, kan det orsaka deformering och/eller funktionsstörningar.

 Platser som är usatta för starka vibrationer

 Platser som är utsatta för stark elektromagnetism

 Platser med mycket sand

Skydda enheten från sand och damm på en plats som t.ex. en sandstrand, andra

sandiga områden eller där det kan bildas dammoln.

Det kan leda till funktionsstörningar.

Egenskaper

Makrotvillingblixtsetet ger flexibel belysning vid makrofotografering när du tar

naturbilder. Den är idealisk när du tar närbilder av blommor, insekter, små föremål

m.m.

 Du kan få en mer uttrycksfull fotografering eftersom du har möjlighet att ändra

blixtlampans placering och vinkling.

 Genom att fästa tvådelade justerbara armar mellan tvillingblixtarna och

hållaren, kan du ändra belysningen för närbildsfotografering med hög

förstoring.

 Med den medföljande diffusorn får du mjukare belysning.

 Den medföljande vidvinkelpanelen expanderar blixttäckningen till en brännvidd

på 24 mm.

 Modelleringsblixtsfunktionen använder du för att kontrollera skuggor innan du

tar bilden.

Advertising