Hur du fäster och tar bort, Makroblixtkontrollen, Hur du fäster och tar bort makroblixtkontrollen – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 188: Fästa makroblixtkontrollen på kameran, Ta bort makroblixtkontrollen från kameran

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

Hur du fäster och tar bort

makroblixtkontrollen

Fästa makroblixtkontrollen på kameran

Tryck in monteringsfoten i kameran så långt det går.

 Makroblixtkontrollen låses automatiskt på plats.

 Om kamerans inbyggda blixt sticker ut sänker du den innan du fäster

makroblixtkontrollen.

Ta bort makroblixtkontrollen från kameran

Tryck in knappen för att lossa monteringsfoten och ta bort
makroblixtkontrollen
.

1

2

Advertising