Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 191

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

För

ber

edelser

Fortsättning på nästa sida

När du kopplar ur kabeln trycker du in spärrknappen till
tvillingblixtkablarna på makroblixtkontrollen och drar
sedan kontakten rakt ut från uttaget.

Dra inte ut kontakten genom att dra i anslutningskabeln.

6

Justera blixtlamporna till önskat läge.

 Tvillingaggregatets blixtlampor kan monteras i någon av hållarens fyra skor.

 Tvillingblixtaggregatets blixtlampor kan vinklas.

 Hållaren kan vridas. Tryck in frigöringsknapparna när du tar bort eller

vrider hållaren.

Advertising