Manuell blixt (m), 1 a vanc er at handha vande – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 207

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

A

vanc
er

at handha

vande

Manuell blixt (M)

Normal TTL-blixtmätning justerar automatiskt blixtens intensitet för att ge korrekt

exponering av motivet. Manuell blixt ger en fast blixtintensitet oberoende av

motivets ljusstyrka och kamerans inställningar.

 I det manuella blixtläget får du maximal blixtnivå när den manuella

blixtkontrollen är ställd på 1/1. Varje steg i blixtnivån motsvarar ett bländarsteg.

Om du ändrar inställningen ett steg, t.ex. från 1/1 till 1/2, motsvarar det en

minskning av bländaren med ett steg, t.ex. från f/4 till f/5,6.

 Du kan bara använda manuell blixt när du använder kamerans M-läge. I andra

lägen väljs TTL-mätning automatiskt.

 Eftersom den manuella blixten inte påverkas av motivets reflektionsförmåga, är

det här läget lämpligt för motiv med extremt hög eller extremt låg reflektion.

TTL-blixtmätning

Manuell blixtmätning

1

Välj kamerans M-läge.

2

Tryck på TTL/M/Testknappen för att tända M-lampan

(manuell blixtkontroll).

Lägena ändras i följande ordning (Testblixt (sid. 39), modelleringsblixt (sid.

40))

Fortsättning på nästa sida

Advertising