Att observera angående användning, Vid fotografering, Batterier – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 232

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Att observera angående användning

Vid fotografering

 Det här blixtaggregatet genererar ett starkt ljus och därför bör du aldrig använda

det framför ögonen på någon.

 Vidrör inte blixtlampan under användning, eftersom den kan bli het när blixten

utlöses.

Batterier

 Förvara inte makroblixtkontrollen med alkaliska batterier isatta. Batterierna kan

börja läcka och skada batterifacket.

 Beroende på temperatur och förvaringsförhållanden är det möjligt att

batterinivån som visas är lägre än den verkliga batterikapaciteten. Den

batterinivå som visas återställs till korrekt värde när blixten har använts några

gånger. När

-lampan blinkar för att indikera att blixten inte kan användas

är det möjligt att visningen av korrekt batterinivå återställs om du trycker på

blixtens ON/OFF-knapp några gånger. Om batterinivån fortfarande inte är

återställd kan du pröva att byta batteri.

 När du använder litiumbatterier och om batterierna blir varma på grund av

höga temperaturer eller långvarig användning är det möjligt att

-lampan

blinkar och att blixten inte går att använda på ett tag. Vänta tills batterierna

svalnat innan du använder blixten igen.

 Nickelmetallhydridbatterier kan plötsligt tappa sin energi. Om

-lampan

börjar blinka eller om blixten inte längre kan användas när du tar bilder är det

dags att byta ut eller ladda upp batterierna.

 Det är möjligt att blixtfrekvensen och antalet blixtar som ett nytt batteri kan ge

avviker från de värden som visas i tabellen, beroende på hur lång tid som gått

sedan batterierna tillverkades.

Advertising