Grundläggande blixtlägen, A-läge/m-läge), Grundläggande blixtlägen (a-läge/m-läge) – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 197: 1 g runderna

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

G

runderna

Grundläggande blixtlägen

(A-läge/M-läge)

Kamerans exponeringsläge bör ställas på antingen A-läge (bländarprioritet)*

1

, eller

M-läge (manuellt)*

2

.

 För närbildsfotografering gäller i allmänhet att skärpedjupet*³ måste vara rätt

litet, vilket i normala fall kräver en liten bländare när du tar bilder. Det är därför

bättre att välja A- eller M-läge, så att du själv kan välja bländare.

Du bör också använda ett makroobjektiv.

I det här avsnittet beskrivs den grundläggande blixthanteringen i A- eller M-läge

med TTL-mätning (TTL-lampan lyser).

Instruktionerna från och med nästa sida förutsätter att du använder någon av

följande kameror och makroobjektiv.

Kamera: En kamera med A-läge (bländarprioritet) eller M-läge (manuellt).

Objektiv: 50mm F2.8 Macro

100mm F2.8 Macro

Om du tar bilder i P-läget, se sid. 29. Om du använder ett annat objektiv, se

grafen över bländaromfånget på sid. 53.

*

1

A-läge:

I A-läget väljer du själv bländarvärde medan kameran

automatiskt ställer in den slutartid som krävs för rätt

exponering.

*

2

M-läge:

Du kan välja både bländare och slutartid. Du kan välja

en slutarhastighet som är långsammare än kamerans

synkhastighet.

*

3

Skärpedjup:

Området bakom och framför motivet som är skarpt fokuserat.

Vid närbildsfotografering är det här området mindre medan

det område som är ur fokus är större.

Fortsättning på nästa sida

Advertising