Makrotvillingblixt – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 184

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Makrotvillingblixt

Tvillingblixtaggregat*

Blixtlampa

Anslutningskabel

Kontakt

Hållare (13)

Sko

Frigöringsknappar

Fäste

Arm* (16)

Sko

Fäste

Adapterring (13)

ø

49 mm,

ø

55 mm

Diffusor* (43)

Vidvinkelpanel*

(41)

Kabelvinda* (17)

* Två medföljer

Advertising