Kontrollera batterierna, 11 för ber edelser – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 187

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

11

För

ber

edelser

Kontrollera batterierna

-lampan på kontrollpanelen tänds eller blinkar när batterinivån är låg.

-lampan lyser

Du bör byta batterier. Blixten kan

fortfarande användas om (lampa

som indikerar att blixten är redo) på

baksidan av enheten lyser.

Bara

-lampan blinkar

Blixten kan inte användas.

Sätt i nya batterier.

 Om inget tänds när du trycker på ON/OFF-knappen på makroblixtkontrollen

bör du kontrollera hur batterierna är isatta.

Advertising