Angående användningen av diffusorn – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 221

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)A

vanc
er

at handha

vande

4

Håll diffusorn i panelens toppflik och tryck in den mot

framsidan av tvillingblixtaggregatet.

Tryck fast diffusorn tills den klickar på plats.

Angående användningen av diffusorn

 Om armen är inställd i läget 60° när du använder en vidvinkellins, kan det

hända att diffusorn kommer med på bilden. Därför bör du använda diffusorn

med armen ställd i läget 90°.

 Blixtens utnivå minskas när du använder diffusorn. Se sid. 27 för TTL-

blixtmätning eller sid. 37 för manuell blixtmätning.

Fortsättning på nästa sida

Advertising