Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 179

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)För kunder i Europa

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska

produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra

Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte

får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på

uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du

till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som

kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning

av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare

upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter

eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Varumärken

är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Advertising