Välja bländare och blixtnivå för manuell blixt, A vanc er at handha vande – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 209

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)A

vanc
er

at handha

vande

Välja bländare och blixtnivå för manuell blixt

 Följande tabeller visar värdena när du använder ISO 100 utan vidvinkelpanel

eller diffusor. För andra ISO-värden, eller om du vill använda vidvinkelpanel

eller diffusor, ställer du in bländarvärdet enligt tabellen på sid. 37. Dessa data

förutsätter att blixtnivån är densamma för båda aggregaten när du använder

tvillingblixtaggregaten. Om de är inställda på två olika blixtnivåer, se sid. 36.

 Bländarvärdena som anges i tabellerna är beräknade värden. Det objektiv du

använder har sitt eget användbara bländaromfång.

Exempel: Antag att du använder ett 50mm F2.8 Macro med ISO 100, ett

par tvillingblixtaggregat utan arm, en blixtnivå på 1/1 och
förstoringen 1:1

 Bländaren är beräknad till f/90 (se följande tabell).

Samtidigt är f/32 objektivets minsta bländare.

Om du då väljer blixtnivån 1/1 blir bilden överexponerad.

Om du sänker blixtnivån till 1/8 får du korrekt exponering för

f/32.

 Följande tabeller visar vilken bländare som ger korrekt exponering av

det upplysta området. Vilken exponering som krävs i realiteten varierar

beroende på motivets form och position (sid. 52). Ta testbilder eller använd

exponeringsgaffling, särskilt när motivet är belyst från sidan eller bakifrån.

 Följande tabeller visar data för vissa objektiv och förstoringsgrader. För övriga

objektiv och förstoringsgrader, se sid. 54.

Fortsättning på nästa sida

Advertising