Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 202

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)50mm F2.8 Macro

(objektivets bländaromfång: f/2,8 - f/32)

Förstoringsgrad

1:1

1:1.5

1:2

1:3

1:4

Utan arm

4 ~ 90

2,8 ~ 64

5,6 ~ 128

4 ~ 90

8 ~ 180

5,6 ~ 128

5,6 ~ 128

4 ~ 90

4,5 ~ 108

3,5 ~ 76

Arm (kort)

läget 60°

2,4 ~ 54

1,7 ~ 38

2,8 ~ 64

2 ~ 45

4 ~ 90

2,8 ~ 64

4 ~ 90

2,8 ~ 64

4,5 ~ 108

3,5 ~ 76

Arm (lång)

läget 90°

1,4 ~ 32

1 ~ 22

1,4 ~ 32

1 ~ 22

2 ~ 45

1,4 ~ 32

2,4 ~ 54

1,7 ~ 38

2,8 ~ 64

2 ~ 45

Den övre sifferraden gäller för två tvillingblixtaggregat.

Den nedre raden gäller för ett tvillingblixtaggregat.

100mm F2.8 Macro

(objektivets bländaromfång: f/2,8 - f/32)

Förstoringsgrad

1:1

1:1.5

1:2

1:3

Utan arm

3,5 ~ 76

2,4 ~ 54

3,5 ~ 76

2,4 ~ 54

2,8 ~ 64

2 ~ 45

2,4 ~ 54

1,7 ~ 38

Arm (kort)

läget 60°

2 ~ 45

1,4 ~ 32

2,8 ~ 64

2 ~ 45

2,8 ~ 64

2 ~ 45

2,8 ~ 64

2 ~ 45

Arm (lång)

läget 90°

1,2 ~ 27

0,85 ~ 19

1,7 ~ 38

1,2 ~ 27

2 ~ 45

1,4 ~ 32

2 ~ 45

1,4 ~ 32

Den övre sifferraden gäller för två tvillingblixtaggregat.

Den nedre raden gäller för ett tvillingblixtaggregat.

Advertising