Egna inställningar, A vanc er at handha vande – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 223

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)A

vanc
er

at handha

vande

Egna inställningar

De olika blixtinställningarna kan vid behov ändras.

Du kan ändra följande tre alternativ:

 Tid för automatisk avstängning

(4 minuter/15 minuter/60 minuter/ingen avstängning)

 Fotolägen där manuell blixt kan ställas in (Endast M-läge/Alla lägen)

 Blixtnivåsteg för manuella blixt

(Ändring i steg om 1 EV / Ändring i steg om 1/2 EV)

1

Tryck på blixtens ON/OFF-knapp under tre sekunder.

Autolampan, lampan som indikerar att blixten är på (ON) och lampan som

indikerar att blixten är av (OFF) tänds samtidigt, och alternativet (tiden för

automatisk avstängning) visas.

2

Välj alternativ genom att trycka på A-B-knappen (knapp

för val av tvillingblixt A-B) och bekräfta sedan det val du
gjort genom att trycka på TTL/M/Testknappen.

Genom att trycka på A-B-knappen når du ovanstående tre alternativ via

kontrollpanelen (se följande sida).

Fortsättning på nästa sida

Advertising