Manuell blixtmätning – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 230

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Manuell blixtmätning

Avstånd mellan
blixt och motiv

Blä

nd

ar

e

Linjer för blixtnivå

Linjer för blixtnivå

1/1
1/2 (1/1)
1/4 (1/2)
1/8 (1/4)
1/16 (1/8)
1/32 (1/16)
1/64 (1/32)

(1/64)

1/1
1/2 (1/1)
1/4 (1/2)
1/8 (1/4)
1/16 (1/8)
1/32 (1/16)
1/64 (1/32)

(1/64)

I följande steg beskrivs hur du får korrekt bländarvärde när du använder båda

tvillingblixtaggregaten med en blixtnivå på 1/1 och avståndet 1,5 m mellan blixt

och motiv och med ISO 100.

1 Dra en vertikal linje uppåt från avståndet mellan blixt och motiv tills den når

linje för blixtnivån som motsvarar den inställda nivån ().

2 Dra en horisontell linje åt vänster från  tills den når den vertikala ISO-linje

som stämmer med kameran du använder ().

3 Dra en diagonal linje från  snett upp åt vänster. Resultatet är det bländarvärde

som ger korrekt exponering ().

I det här fallet skulle du få korrekt exponering genom att ställa kamerans bländare

på f/16.

 Värdena inom parentes gäller när du använder bara en tvillingblixt.

Advertising