Testblixt – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 215

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)



A

vanc
er

at handha

vande

Testblixt

Du kan utlösa en textblixt innan du tar bilden. Använd testblixtläget när du

använder en blixtmätare i det manuella blixtläget.

1

Tryck på TTL/M/Testknappen för att tända testblixtlampan

.

När du trycker på TTL/M/Testknappen för att växla mellan TTL- och M-

lampan bör du se upp så att det verkligen är rätt lampa som lyser. (På sid. 32

finns information om i vilken ordning de tänds.)

2

Tryck på TEST-knappen (testknapp/knapp för

blixtmodellering).

 Med TTL-blixtmätning utlöses testblixten med högsta nivån när du trycker

på TEST-knappen.

 I det manuella blixtläget utlöses testblixten med den valda blixtnivån när du

trycker på TEST-knappen. Använd det manuella blixtläget när du använder

blixtmätare.

Advertising