Fästa makrotvillingblixten – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 189

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

För

ber

edelser

Fästa makrotvillingblixten

1

Skruva fast en passande adapterring medurs på objektivet

genom att vrida den medurs.

Adaptrar för diametrarna 49 mm och 55 mm medföljer.

2

Samtidigt som du trycker in frigöringsknapparna på

sidorna av hållaren placerar du hållaren över adaptern och
släpper sedan upp de två knapparna.

Fortsättning på nästa sida

Advertising