Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 200

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)7

När makroblixtkontrollen laddats upp, trycker du ned

avtryckaren för att ta bilden.

Makroblixtkontrollen är uppladdad när lampan , som indikerar att blixten

är redo, på makroblixtkontrollens kontrollpanel och indikatorn i kamerans

sökare lyser.

När fotot tagits med rätt exponering blinkar lampan , som indikerar att

blixten är redo, på kontrollpanelen.

 Fotot blir underexponerat om det tas innan uppladdningen är klar.

 För att undvika kameraskakningar bör du använda stativ eller fjärrutlösare.

 Ett avstånd mellan kamera och motiv på mindre än 0,5 m, och en

förstoringsgrad som är större än 0,15 X (större än 1:7), rekommenderas för att

makroblixtaggregaten ska ge bästa resultat.

 Stäng alltid av makroblixtkontrollen när inte tvillingblixtaggregatet är anslutet.

Om kontrollen är påslagen utan att tvillingblixtaggregatet är monterat, påverkas

kamerans blixtsynk och resultatet blir att exponeringen av omgivningen blir

felaktig.

 Kamerans AF-belysning blockeras av adapterringen eller tvillingblixtaggregatet

och kan inte användas för fokusering.

Advertising