A vanc er at handha vande – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 225

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)A

vanc
er

at handha

vande

3

När du gjort dina val trycker du på blixtens ON/OFF-knapp

för att gå ur läget för personliga inställningar och återgå
till normalt läge.

 Så snart du använt läget för personliga inställningar och valt en annan

inställning än den ursprungliga, tänds lampan som indikerar personliga

inställningar på kontrollpanelen.

 Om du väljer ”Alla lägen” (se 2. Fotolägen där manuell blixt kan ställas in),

kan du använda manuell blixt i alla inspelningslägen.*

* Det kan hända att du bara kan få korrekt exponering i M-läget. Därför

bör du använda M-läget.

 Om du väljer ”Ändring i steg om 1/2 EV” för alternativ 3, använder du

de grå blixtnivåvärdena som visas på de nedre skalorna vid rattarna för

manuell kontroll av tvillingblixt. Halvstegsvärdena är inte utskrivna på

skalan.

Värdena för blixtnivån är 1/1, 1/1,4, 1/2, 1/2,8, 1/4, 1/5,6 och 1/8.

 Inställningarna som du har gjort finns kvar även när du slår av strömmen

till blixtaggregatet eller tar bort batteriet.

Advertising