Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 212

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)När tvillingblixtaggregaten är inställda på olika blixtnivåer

Värdena som anges i de föregående tabellerna för tvillingblixtaggregaten förutsätter

att båda är inställda på samma blixtnivå.

Om de är inställda på olika blixtnivåer kan bländarvärdet som krävs för korrekt

exponering räknas ut med följande ekvation:
Bländare*
= (bländare för blixt A)

2

+ (bländare för blixt B)

2

Exempel:

Antag att du använder ett 100mm F2.8 Macro med ett par
tvillingblixtaggregat utan arm, med blixt ”A” på blixtnivån 1/8, och blixt
”B” på blixtnivån 1/16 och förstoringen 1:1
Bländaren för blixtaggregat A på blixtnivån 1/8 är f/19, för blixtaggregat B på

blixtnivån 1/16 är f/13 (se tabellen på sid. 35).

Om du för in dessa resultat i ovanstående ekvation får du:

19

2

+ 13

2

= 361 + 169 = 530

22

Därför ger ett bländarinställning på f/22 korrekt exponering i det ovanstående

exemplet.

* När du använder båda tvillingblixtaggregaten.

Advertising