Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 220

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)2

Skjut in fliken genom skåran intill clipset som bilden visar.

Haken ovanför skåran ska passas in i hålet i fliken.

3

Skjut in de fyra sidoflikarna i skårorna på sidan av

diffusorn.

Gör likadant med den andra sidan: skjut in de fyra sidoflikarna i skårorna.

 Om det är svårt att sätta ihop diffusorn viker du upp den och gör ett nytt

försök.

Obs!
Använd inte våld när du hanterar diffusorn; du får inte dra hårt i den. Vik inte

diffusorn ut-och-in.

Advertising