Använda kabelvindan, Fästa kabelvindan på makroblixtkontrollen, 1 för ber edelser – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 193

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

För

ber

edelser

Fortsättning på nästa sida

4

För att ändra vinkeln till 60° greppar du armens båda

ändar och för den så att den klickar på plats två gånger.

 Armen kan vinklas i två lägen, 60° och 90°.

 Även om armen kan ställas i lägen över 60° och 90° bör du bara använda

dessa två lägen eftersom armen annars kan gå sönder. Fäst inte heller de två

armarna tillsammans i kombination. Då kan armarna skadas.

Läget 60°

Läget 90°

Använda kabelvindan

Du kan fästa kabelvindan på sidan av makroblixtkontrollen så att du kan samla upp

eventuell lös anslutningskabel till tvillingblixtaggregatet.

Fästa kabelvindan på makroblixtkontrollen

Kontrollera först kabelvindans upp-ned-sida som bilden
visar och fäst sedan kabelvindans översida och sedan dess
undersida på fästena på sidan av makroblixtkontrollen.

Advertising