Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 224

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)1. Tid för automatisk avstängning

4 minuter

15 minuter

Endast M-läget

Alla lägen

Ändring i steg om 1 EV Ändring i steg om 1/2 EV

60 minuter

ingen avstängning

2. Fotolägen där manuell blixt kan ställas in

3. Blixtnivåsteg för manuell blixt

Välj med hjälp av TTL/M/Testknappen.

V

ä

lj

m

e

d

h

lp

av

A

-B

-k

n

a

p

p

e

n

.

Advertising