Underhåll, Ö vrig inf orma tion – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 233

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Ö

vrig inf

orma

tion

Temperatur

 Blixtaggregatet kan användas i temperaturer mellan 0 °C till 40 °C.

 Utsätt inte blixtaggregatet för extremt höga temperaturer (t.ex. i direkt solljus i

ett fordon) eller hög fuktighet.

 För att förhindra att det bildas kondens på blixten bör du placera den i en stängd

plastpåse när du flyttar den från en kall till en varm plats. Låt blixten uppnå

rumstemperatur innan du tar ut den ur påsen.

 Batterikapaciteten minskar i låga temperaturer. När du tar bilder i kyla bör

du förvara kameran och extrabatterierna i en varm innerficka. I kyla är det

möjligt att

-lampan tänds trots att det finns lite energi kvar i batterierna.

Batterierna återfår en viss del av sin kapacitet om de värms upp till normal

driftstemperatur.

 Det här blixtaggregatet är inte vattentätt. Låt inte blixten komma i kontakt med

vatten eller sand om du använder den på en strand eller liknande. Kontakt med

vatten, sand, damm eller salt kan leda till funktionsfel.

Underhåll

Ta bort den här enheten från kameran. Rengör blixten med en mjuk, torr duk.

Om blixten har varit i kontakt med sand är det möjligt att dess yta skadas om

du torkar av den, därför bör du rengöra den försiktigt med ett blåsverktyg. Om

vissa fläckar är svåra att få bort kan du använda en duk lätt fuktad med ett milt

rengöringsmedel, och sedan torka rent enheten med en torr, mjuk duk. Använd

inte starka lösningsmedel, som t.ex. thinner eller bensen, eftersom de kan skada

ytbehandlingen.

Advertising