Automatisk strömfunktion, On/off, Automatisk strömfunktion on/off – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 196: Automatisk avstängning

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

0

Automatisk strömfunktion ON/OFF

Tryck på ON/OFF-knappen på makroblixtkontrollens baksida.

Strömmen till makroblixtkontrollen slås på.

När strömmen till makroblixtkontrollen slås på

tänds lampan som indikerar att blixten är på

(ON).

Om du trycker på blixtens ON/OFF-knapp

när makroblixtkontrollen är påslagen stängs

makroblixtkontrollen av och lampan som

indikerar att blixten är av (OFF) tänds på

kontrollpanelen.

 Lampan som indikerar att blixten är av (OFF)

slocknar efter 10 sekunder.

Automatisk avstängning

Om kameran eller makroblixtkontrollen inte används under fyra minuter stängs

strömmen av och indikatorerna på kontrollpanelen slocknar automatiskt för att

spara på strömmen i batterierna.

 Du kan stänga av den automatiska avstängningen eller ändra tiden innan den

aktiveras genom att ändra de personliga inställningarna (sid. 47).

Advertising