Ta bort vidvinkelpanelen – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 218

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Ta bort vidvinkelpanelen

Fatta toppfliken på vidvinkelpanelen och ta bort den genom

att dra den framåt samtidigt som du trycker den lätt nedåt.

Blixtens utnivå minskas när du använder vidvinkelpanelen. Se sid. 27 för TTL-

blixtmätning och sid. 37 för manuell blixtmätning.

Advertising