G runderna, Bländarstegskala, Använda bländarstegskalan – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 203

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)G

runderna

Fortsättning på nästa sida

Om du använder någon annan inställning än ISO 100, eller om

du använder vidvinkelpanel eller diffusor

Värdena i de föregående tabellerna måste justeras.

Utan vidvinkelpanel

eller diffusor

(exponeringsjustering)

Med vidvinkelpanel

(exponeringsjustering)

Med diffusor

(exponeringsjustering)

ISO 25

+2 Steg

+3,5 Steg

+4,5 Steg

ISO 50

+1 Steg

+2,5 Steg

+3,5 Steg

ISO 100

Ingen ändring

+1,5 Steg

+2,5 Steg

ISO 200

–1 Steg

+0,5 Steg

+1,5 Steg

ISO 400

–2 Steg

–0,5 Steg

+0,5 Steg

ISO 800

–3 Steg

–1,5 Steg

–0,5 Steg

ISO 1600

–4 Steg

–2,5 Steg

–1,5 Steg

bländarstegskala

ett helt steg

ett halvt steg

M

insk
a

exp

oneringen

Ö

ka e
xp

oneringen

Använda bländarstegskalan

Använd bländarstegskalan till vänster;

ett vertikalt steg på skalan motsvarar

en ändring med ett helt bländarsteg.

Ett diagonalt steg motsvarar en ändring

med ett halvt bländarsteg.

Ett halvt bländarsteg är grundläggande

för inställning av bländarvärdet i det

här steget. När du använder en kamera

som ställer in bländaren med 0,3

bländarsteg ställer du in bländarvärdet

på ett värde som ligger så nära som

möjligt ett värde i ovanstående tabell

och använder bländarvärdet omkring

värdet på bländarstegskalan. För

precisionsfotografering rekommenderas

du att använda exponeringsgaffling.

Exempel:

Om du börjar vid f/8 och minskar

exponeringen med ett helt steg får du

värdet f/11.

Om du ökar med ett halvt steg får du

värdet f/6,7.

Advertising