Ta bort kabelvindan – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 194

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

Exempel på hur du kan linda upp anslutningskabeln

Linda upp den lösa delen av anslutningskabeln runt kabelvindan och använd de

yttre skårorna som bilden visar.

Ta bort kabelvindan

Ta bort kabelvindan genom att dra bort underdelen av den

från makroblixtkontrollen.

Advertising