Kontrollpanel – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 183

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Kontrollpanel

Lampa för tvillingblixt B (23)

Lampa som indikerar

att blixten är på (ON)

(20)

Lampa för tvillingblixt A (23)

TTL-lampa (31)

M-lampa (manuell

blixtkontroll) (31)

Testblixtlampa

(39)

Modelleringsblixtlampa

(40)

Lampa som indikerar

att blixten är av (OFF)

(20)

Autolampa (30)

Lampa som indikerar

att blixten är redo (24)

ON/OFF-knapp till blixt (20)

A-B-knapp (knapp för val av

tvillingblixt A-B) (23)

Lampa som

indikerar låg

batterinivå

(11)

TTL/M/Testknapp

(TTL/M/Test/Knapp för

blixtmodelleringsläge)

(31)

TEST-knapp

(testknapp/knapp för

blixtmodellering) (39, 40)

Lampa som

indikerar

personliga

inställningar (49)

Advertising