Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 208

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)TTL-blixt Testblixt

Manuell blixt

Testblixt

TTL-blixt

Modelleringsblixt

Manuell blixt

Modelleringsblixt

3

Ställ in slutartid och bländare (sid. 33 - 38).

4

Ställ in blixtnivån genom att vrida på motsvarande ratt för

manuell kontroll av tvillingblixt (sid. 33 - 38).

 Sett från baksidan (sidan med kontrollpanelen), sitter ratten för manuell

kontroll av tvillingblixt A på vänster sida, och den för tvillingblixt B på

höger sida. Du kan välja vilken som helst av blixtnivåerna på den övre

skalan, från 1/1 till 1/64.

A-blixt

B-blixt

 När en korrekt exponering har uppnåtts i manuellt blixtläge blinkar inte

lampan , som indikerar att blixten är redo, på kontrollpanelen efter det att

en bild har tagits.

 Med egna inställningar kan du välja manuell blixt utan att ställa kameran i

M-läge. Du kan också ändra stegstorleken för rattarna för manuell kontroll

av tvillingblixt från helsteg till halvsteg (sid. 47).

Advertising