Tekniska data – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 234

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)Tekniska data

Ledtal

Normal blixt (ISO 100)

Blixtnivå 1 blixtlampa 2 blixtlampor Vidvinkelpanel

Diffusor

1/1

17

24

11

7

1/2

12

17

8

5

1/4

8,5

12

5,6

3,5

1/8

6

8,5

4

2,5

1/16

4,2

6

2,8

1,8

1/32

3

4,2

2

1,3

1/64

2,1

3

1,4

0,9

Vidvinkelpanel och diffusor gäller för en blixtlampa.

Frekvens/Upprepning

Alkaliskt

Litium

Nickelhydrid

(1 550 mAh)

Frekvens (sek)

0,2~6

0,2~6

0,2~5

Upprepning

(antal gånger)

200~4 000

500~10 000

150~3 000

 Upprepning är det ungefärliga antalet gånger blixten kan utlösas

innan ett nytt batteri tagit slut helt och hållet.

Blixttäckning

Blixttäckning

Tvillingblixt Vidvinkelpanel

Diffusor

Vertikalt

45°

60°

90°

Horisontellt

60°

78°

90°

Advertising