Vidvinkelpanel, Fästa vidvinkelpanelen 1 – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 217

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

1

A

vanc
er

at handha

vande

Vidvinkelpanel

Tvillingblixtaggregatet ger en horisontell täckning på 60° och en vertikal täckning

på 45° (motsvarar ett objektiv med en brännvidd på 35 mm). Om du använder

vidvinkelpanelen ökas vinklarna till 78° horisontellt och 60° vertikalt (motsvarar ett

objektiv med en brännvidd på 24 mm).

Med vidvinkelpanel

Utan vidvinkelpanel

Fästa vidvinkelpanelen

1

Se efter vilken sida som är framsida på vidvinkelpanelen.

Framsida

2

Passa in den undre kanten av vidvinkelpanelen mot den

utskjutande delen på sidan av blixtlampan och tryck sedan
fast vidvinkelpanelen.

Tryck fast vidvinkelpanelen tills den klickar på plats.

Fortsättning på nästa sida

Advertising