Sätta i batterier – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 186

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)

10

Sätta i batterier

Du kan förse HVL-MT24AM med ström på följande sätt:

* Batterier medföljer ej.

 Fyra alkaliska batterier av storlek AA.

 Fyra litiumbatterier av storlek AA.

 Fyra uppladdningsbara nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) (storlek AA)

Se alltid till att uppladdningsbara nickelmetallhydridbatterier laddas upp i den

angivna uppladdningsenheten.

1

Öppna batteriluckan på det sätt som bilden visar.

2

Placera batterierna i batterifacket som illustrationen visar.

3

Stäng batteriluckan.

 Följ anvisningarna för hur du öppnade batteriluckan, fast omvänt.

 Lampan på kontrollpanelen tänds. Om den inte tänds trycker du på blixtens

ON/OFF-knapp.

Advertising