G runderna – Sony HVL-MT24AM User Manual

Page 199

Advertising
background image

HVL-MT24AM_SE 2-889-493-21 (1)G

runderna

Fortsättning på nästa sida

6

Välj blixt.

Tryck på knappen A-B på baksidan av makroblixtkontrollen för att slå på

lampan till tvillingblixt A, B eller båda tvillingblixtlamporna. (De tända

lamporna indikerar vilken blixt som utlöses.)

Sett från baksidan (sidan med kontrollpanelen) är blixt A den blixt som är ansluten

till den vänstra kontakten och blixt B den som är ansluten till den högra kontakten.

 På sid. 50 till 52 finns exempel som visar vilka effekter du får av att välja blixt.

A-blixt

B-blixt

Advertising