Garanti tekniske data – IKA MF 10 basic User Manual

Page 103

Advertising
background image

103

Tilsvarende IKA

®

- garantivilkår er garantitiden

24 måneder. Ved garantitilfeller kontakt vennligst
din fagforhandler. Du kan også sende apparatet
direkte til vår fabrikk. Vedlegg leveringsregningen
og oppgi reklamasjonsgrunnene. Fraktkostnade-
ne belastes kjøperen.

Garanti

Tekniske data

Garantien dekker ikke deler som er utsatt for sli-
tasje, eller feil som skyldes gal bruk eller mang-
lende vedlikehold, hvor det ikke er blitt tatt hen-
syn til instruksene i denne bruksanvisningen.

Nominell spennung

VAC 230±10%

eller

VAC 115±10%

Nominell frekvens

Hz

50/60

Inngangs effekt

W

1000

Tuetall rotor

rpm

3000 - 6500

Periferihastighet prallmaling

m/s 35

Skjærehastighet skjæremaling

m/s 24

Innkoplingstid

min 120/30

Periodisk drift
Till. Omgivelsestemperatur

°C

+ 5 bis + 40

Till. Omgivelsesfuktighet (rel.)

%

80

Beskyttelsesklasse i hht. DIN EN 60529

IP 22

Vern ved overlast

Strommen er begrenset

Sikringer (på nettplatine)

230 V

A

6,3 Id.-Nr. 14 080 00

115 V

A

12 Id.-Nr. 26 493 00

Sikkerhet

Temperaturbryter på motor,

dørgrensebryter

Beskyttelsesklasse

I

Overspenningskategori

II

Tilsmussingsgrad

2

Arbeidstøy

dbA

maks. 85

Bruk av maskinen over normalnull

m

maks. 2000

Dimensioner (B x H x D)

mm 310x570x370

Vekt

kg 10

Med forbehold om tekniske endringer!

Advertising